Venus Legacy

Venus Legacy aparatindakı vakum təsir opsiyası dərialtı piy
təbəqəsinin dərin qatlarinda lipolis prosesinin getməsinə,başlanmasına
imkan yaradır.Başlıqdakı elektrodların daxili halqasının vakumu
müxtəlif dərinlikdə olan toxumaların effektiv isidilməsini təmin
edir.
VENUS

Blog Post With Image

Venus Legacy aparatindakı vakum təsir opsiyası dərialtı piy
təbəqəsinin dərin qatlarinda lipolis prosesinin getməsinə,başlanmasına
imkan yaradır.Başlıqdakı elektrodların daxili halqasının vakumu
müxtəlif dərinlikdə olan toxumaların effektiv isidilməsini təmin
edir.Həcmlərin kiçildilməsində,selüolitin azalmasında və dərinin
dartılmasında nəzərə çarpan və stabil uzun müddətli nəticələr
yanıqların yaranması riski olmadan əldə olunur.Seans ərzində
temperatur tez yüksəlir və seans ərzində stabil qorunub saxlanır.Bu
prosedur müddətinin azalması pasient və həkim üçün komfort şəraitin
yaranmasına gətirib çıxarır.Venus Legacy dəriyə iynə və yaxud başqa
bir cərrahi alət toxunmadan üz,boyun və bədən dərisinin
dartılmasına,lokal piy yığımlarının azalmasına və selüolitə qarşı
mübarizəyə yönəldilmiş kompleks aparatdır.Bu Fida tərəfindən təsdiq
edilmiş 4D texnologiyalı ilk və yeganə aparatdır.
Aparat öz işində aşağıdakı sahələri cəmləşdirir
1)multipolyar radiodalğalı təsir
2)impulsiv elektromaqnit sahələr
3)varipuls vakum texnologiyası
Müntəzəm impulsiv vakum təsir aşağıdakıları təmin edir
1)tez yekcins isinməni
2)enerjinin dərin qatlara təsirini
3) 100% təhlükəsizliyi
Venus Legacy pasientə heç bir diskomfort yatarmadan ani və
uzunmüddətli nəticə almaq imkanı yaradır.

Leave a comment